Muring av tegle, muring av Leca og pussarbeid, samt flisarbeider av toaletter, garderober, trapper og skiferforblending i sokkel etg.

Prosjektet utført sommer- vinter 2015. Hovedentreprenør Veidekke