Vi har utført teglmuring og flisarbeider på to bolig blokk i Fjøsmestervegen 7 og 9

Hoved entreprenør Betonmasthæhre Trøndelag AS