Flisarbeider av toaletter, garderober og trapper bygg F.

Muring, pussarbeid og flisarbeider i bygg C.

 

Arbeidet utført vår- høst 2016

Hovedentreprenør Teknobygg AS