Rehabilitering av murfasade og muring av piper. Arbeidet utført sommer 2013