Rosendal teater, Trondheim

Referanseprosjekt

Rosendal teater, Trondheim

Prosjektnavn: Rosendal Teater
Arbeid spesifikasjon: Reperasjon av murfasade, flisarbeider av eksisterende bygg og nybygg

Hoved entreprenør: Teknobygg AS

Arbeid utført: