Moholt Bhg & studenterby, Trondheim

Referanseprosjekt

Moholt Bhg og studenterby, Trondheim

Prosjektnavn: 
Arbeid spesifikasjon: 
Hoved entreprenør: 

Arbeid utført: Våren 2016