Maskinparken 2&3, Trondheim

Referanseprosjekt

Maskinparken 2&3, Trondheim

Prosjektnavn: Maskinparken 2 & 3, Lilleby
Arbeid spesifikasjon: Flisarbeider av trapper og fellesarealer

Hoved entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Arbeid utført: Høsten 2018