Lysgården

Referanseprosjekt

Lysgården, Trondheim

Prosjekt navn: Lysgården, Trondheim
Arbeid spesifikasjon: Flisarbeider

Hoved entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Arbeid utført: Våren 2019