Lade skole, Trondheim

Referanseprosjekt

Lade skole, Trondheim

Prosjektnavn: Lade skole og idrettshall
Arbeid spesifikasjon: Flisarbeider av ca.1850m2
Hoved entreprenør: Betonmast Hæhre Trøndelag AS

Arbeid utført: Høst-vinter 2017