Lade Norfloor, Trondheim

Referanseprosjekt

Lade Norfloor, Trondheim

Prosjektnavn: Norfloor Lade
Arbeid spesifikasjon: Rehabilitering av murfasade, malingsfjerning og pussystem

Arbeid utført: Sommer 2018